Forumul Educației România - Republica Moldova

Ecosistemul educațional în lumea digitalizată

Tema: Evaluarea în educație. Demersuri, provocări și abordări promițătoare

În curs de actualizare

Lectori și invitați ediții anterioare

Prof. Univ. Dr. Tudorel Toader

Rector Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Prof. Dr. Igor ȘAROV

Istoric, cercetător, cadru didactic, autor a peste 140 de articole științifice, studii, manuale și culegeri de documente. Preocupări pentru istoriografia modernă și contemporană a Basarabiei; istoria politică, socială și culturală a Republicii Moldova; politici imperiale în spațiul românesc; studierea regimului totalitar comunist în Basarabia, represiunea comunistă, memoria comunismului; editarea surselor istoriei moderne și contemporane; politici educaționale și culturale, dezvoltarea curriculară, management educațional; evaluarea proiectelor educaționale și culturale, evaluarea cadrelor didactice, elaborarea și evaluarea materialelor didactice.

Prof. Angela CUTASEVICI

Formator național în Management educațional, autor și coordonator al bibliotecii digitale http://www.educatieonline.md/, coordonator național al Curricula disciplinare și ghidurilor de implementare edițiile 2018, 2019

Dr. John COLLICK

Dr. John Collick este șeful Strategiei Internaționale pentru Educație la Promethean. Dr. Collick este absolvent al Universității Sussex din Anglia. A ținut prelegeri în limba și literatura engleză și filozofie timp de zece ani în Japonia, lucrând la prestigioasa facultate de literatură a Universității Waseda din Tokyo, unde a proiectat și implementat primul sistem de e-learning al universității. În rolul său la Promethean, el lucrează îndeaproape cu Ministerele Educației (Europa de Est, Asia centrala, Orientul Mijlociu, Rusia) pentru a dezvolta soluții și programe care să răspundă nevoilor sistemelor educaționale din secolul 21 din întreaga lume. Este un vorbitor de renume internațional și expert în impactul educațional și social al tehnologiei inovatoare. Este autorul mai multor cărți și articole despre literatură, media, TIC și învățare. Interesele sale specifice includ strategiile personale de învățare, neuroștiința, tehnologia și futurologia.

Prof. Dr. Liliana ROMANIUC

Președinta Asociației Române de Literație

Prof. Dr. Mariana MARIN

Expertiză în procesul de schimbare și a inovațiilor în sistemul educațional. Conceptorul Metodologiei de evaluare criterială prin descriptori implementată la scară națională, conform Codului Educației. Preocupări pentru continuitatea în implementarea ECD. Voluntară în activități ale organizației obștești pe domeniul educației. Experiență în management curricular: monitorizare, evaluare, dezvoltarea ofertelor de curriculum opțional și a planului-cadru de învățământ general. Specialist în educație lingvistică și literară: formarea vorbitorului cult de limba română, formarea motivației și a interesului pentru lectură, strategii de formare a competențelor de comunicare, de lectură și a competenței de scriere etc.

Dr. Hab. Otilia Dandara

Cercetător, cadru didactic cu peste 30 de ani de experiență de activitate pedagogică, de cercetare științifică și activitate managerială, expert în politici educaționale. Autor a peste 100 de lucrări științifice: monografii, ghiduri, suport de curs, articole științifice. Domeniile de interes științific: Politici educaționale; Pedagogia socială; Pedagogia carierei; Evoluția învățământului superior; Modernizarea curriculumului pedagogic; Crearea sistemului de management al calității din Republica Moldova; Dezvoltarea  parteneriatelor dintre întreprinderi și universitățile din Republica Moldova; 

Prof. Dr. Sergiu CORLAT

Magistru în Științe Exacte, specializare – Informatica Aplicată. Prorector pentru digitalizare a Universității de Stat din Moldova.

Prof. Dr. Pavel CERBUȘCĂ

Formator național Didactică Istorie, Educație pentru societate, Management educațional, Inteligența Emoțională în comunicare, autor Curriculum (coordonator și coautor),  autor manuale și ghiduri pentru cadrele didactice, autor de lecții online, realizate pentru Biblioteca  digitală www.educațieonline.md Preocupări pentru Pedagogia digitalizată, implementarea noii paradigme a educației ”20 de competențe pentru o cultură a democrației”, Design Grafic, expert Drepturile Omului, coautor modelul III din Planul-cadru individualizat, școala prietenoasă copilului etc.

Prof. Dr. Cristian LUCACI

Directorul Colegiului „Richard Wurmbrand” Iași

Profesor universitar emerit Laurențiu ȘOITU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Prof. Univ. Dr. Oana MACARI

Prof. Univ. Carmen CREȚU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. Univ. Dr. Sebastian POPESCU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. Univ. Dr. Gabriel BĂDESCU

Universitatea Babeș Bolyai din Cluj

Prof. Univ. Dr. hab. Anatol GREMALSCHI

Expert în educație