Ediția a III-a

Forumul Educației România - Republica Moldova

„Ecosistemul educațional în lumea digitalizată”

Tema: Evaluarea în educație. Demersuri, provocări și abordări promițătoare

Organizatori

Parteneri strategici

Parteneri

Despre eveniment

De ce să participați?

Forumul Educației România – Republica Moldova este oportunitatea de a explora și multiplica împreună ceea ce facem bine și cu impact asupra învățării la elevi.

Pe parcursul a celor două zile, aveți ocazia de a explora experiențe de bună practică din cele două sisteme educaționale în următoarele domenii:

a. cariera didactică și managerială
b. cercetare și inovare în educație
c. învățare vizibilă și digitalizare
d. școala verde și sustenabilă

Forumul educației oferă premisele pentru inițierea și dezvoltarea de parteneriate între școli, instituții, companii din cele două țări.

Ne aflăm într-un continuu flux al schimbării. Ultimii ani ne-au învățat că adaptarea la noile condiții trebuie să devină o constantă a vieților noastre.

Digitalizarea este un proces ireversibil, iar fiecare sector trebuie să descopere mijloacele și resursele prin care se poate adapta într-un mod eficient.

Educația nu face excepție. Adaptarea la mediul digital, cu care elevii sunt obișnuiți, transformarea practicilor de predare și de învățare sunt provocările cărora școlile trebuie să le facă față, într-un mod eficient, prietenos și colaborativ.

Experiențele din mediul de afaceri sunt exemple de succes care pot contribui la un proces rapid de adaptare a școlilor la lumea digitalizată.